Problem connecting DB
פלאי הגימטריא היהודית
מזה מאות בשנים אך מעטים נחשפו לסודותיה המעשיים של הגימטריא, תורה מיסטית שלמה המסייעת להבין את אירועי העבר ואף לחזות את העתיד. מדענים וחוקרים ידועי שם הצטרפו למחקר הגימטריא וסודותיה, כדי להבין כיצד מצליחה שיטה מספרית כל כך פשוטה לחזות את העתיד ואת אירועי העבר.
האמת מצויה בגימטריא! מגדלי התאומים = 589 = פיגוע הטרור = משכב זכר
אילן רמון = 387 = מלאך הארץ = קולומביה מגביהה אל אלוהים
השטן = 364 = יגאל עמיר = הומוסקסואלים
יצחק רבין = 470 = הסתה = שלמה המלך
מערכת חדשה מאפשרת גם לכם לחפש את משמעות שמכם, חבריכם - וכל דבר אחר העולם על רוחכם. תנו לקסם הגימטריא לגלות את עצמו גם בפניכם, ולא תאמינו לגודל הנס!
תוצאות החיפוש מבוססות על חיפושי הגולשים ואינן מייצגות את עמדות או/ו השקפות מפעילי האתר. אתר זה הינו סאטירי, ואין לייחס לדברים האמורים בו כל רצינות, טעם טוב, שיקול דעת או הגיון בריא.